Phone: 09.6212.7676
Thôn Cựu Quán, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội